[wpml_language_selector_widget]

Tramites legales

Procedementos legais obrigatorios despois da morte dun familiar

Contacta con Pompas Fúnebres de La Coruña. Estamos dispoñibles as 24 horas do día e informámoste de todos os trámites.

 

Coidamos o traslado do corpo e todos os procedementos inmediatos despois da morte. Tamén ofrecemos asesoramento sobre os trámites a realizar despois do enterro ou a incineración, dependendo da situación específica de cada caso.

Certificado de defunción.

 • Despois da morte dun ser querido, o médico debe certificar a súa morte *
 • Este certificado deberá presentarse no Rexistro Civil correspondente ao lugar de falecemento.
 • O Rexistro Civil procederá ao rexistro do falecemento e expedirá o Certificado Literal de Falecemento, necesario para todos os trámites posteriores.
 • Pompas Fúnebres de La Coruña levará a cabo estes trámites, entregando á familia o certificado de defunción literal.

Certificado de actos de última vontade

 • Debe solicitarse unha vez transcorridos 15 días hábiles desde a morte.
 • Este certificado permítelle saber se o falecido concedeu ou non testamento.

 

      -Se se concedeu, incluirá os datos do notario autorizante ao que se pode contactar para solicitar unha copia do mesmo.

 

      -No caso de que non se outorgase, os herdeiros deberán presentar un expediente “Declaración de herdeiros intestados”.

Certificado de contratos de seguros

 • Este certificado foi emitido recentemente xunto co certificado de última vontade. O seu obxectivo é descubrir se o falecido ten un contrato de seguro de vida ou accidente.
 • No caso de que o falecido contratase algún tipo de seguro, os herdeiros poden poñerse en contacto coa compañía aseguradora para solicitar unha copia do contrato e comprobar a súa cobertura.
 • Tamén poden reclamarlle á aseguradora o pago da indemnizacións correspondentes.

Impuestos Impostos

 • SUCESIÓNS:

Debe liquidarse nun prazo máximo de seis meses, aínda que o valor dos bens herdados non supere o importe mínimo legalmente exento de pagamento.

 • IMPOSTO SOBRE O AUMENTO DO ACTIVO URBANO (Plusvalía municipal):

Debe liquidarse no caso de que os bens inmobles formen parte da herdanza.

Aceptación da herdanza

 • Os herdeiros ou legatarios poden tomar as seguintes decisións sobre a herdanza

     – Aceptalo simplemente

     – Aceptalo para o beneficio do inventario

     – Renuncia á herdanza

 • Estas cuestións non están suxeitas a un prazo específico e é recomendable ser asesorado por un experto antes de tomar unha decisión sobre o asunto.

Outros trámites

 • Dependendo de cada caso concreto, será necesario dar máis pasos como:

     – Retirada da Seguridade Social e posterior solicitude de pensións de viuvez ou de orfandade e outras prestacións.

     -Inscrición no Rexistro da Propiedade, Mobles ou Mercantís.

     -Cambios de propiedade, arrendamentos, impugnación de herdanza, etc.

 • O departamento xurídico de Pompas escoitarache e guiarate segundo as túas circunstancias.

*Excepto cando se trata de morte por unha causa antinatural que segue un proceso xudicial.

×