Inicio

No momento máis doloroso,

Pompas está ao seu lado

Somos a funeraria da Coruña que lle acompaña desde 1974.
Todas as nosas arcas, lápidas e placas están feitas en Galicia.

A libre elección da empresa de servizos funerarios e a funeraria é un dereito fundamental

Servizos adicionais

Publicación de necrolóxicas

Salas de velorio

Traslados nacionais e internacionais

Transporte para acompañamento familiar

Incineracións

Servizo relixioso

×