Estamos para ti 24h 365 días al Año desde 1974

Trabajamos con todas las compañías de decesos

La Palloza | Arteixo | O Graxal
Últimos Post
Hombre escribiendo sobre planilla
Noticias

Qué es el certificado de defunción

El certificado de defunción es el impreso oficial del Colegio de Médicos que cubre el facultativo que atendió a la persona fallecida, donde se identifica

+ INFO

Exhumación o Traslado de Restos

En Pompas levamos desde o inicio da empresa ofrecendo o servizo de exhumación, reducción e traslado de cadáveres ou restos cadavéricos facendonos cargo de todas as xestións, trámites e permisos necesarios a través do persoal cualificado da empresa.

O Decreto 151/2014 de Sanidade Mortuoria de Galicia define a Exhumación como a “acción de extraer do seu lugar de inhumación un cadáver, restos humanos ou restos cadavéricos”.

Entenderase por cadáver como “o corpo humano durante os 5 primeiros anos seguintes á morte”, computándose desde a data que figura na inscripción do Rexistro Civil.

Pola contra, os Restos Cadavéricos defíniranse como “o que queda do corpo humano, unha vez transcorridos os 5 anos seguintes á morte”.

O destino do cadáver ou dos restos cadavéricos exhumados, será ben unha reinhumación noutra sepultura ou ben a incineración destes nun crematorio. No caso de cremación, Pompas realiza está función no crematorio municipal de Feáns, para o que non é preciso que ninguén da familia se desprace o crematorio, encargándose Pompas de todos os trámites necesarios.

O exhumar os restos cadavéricos, estes colócanse nunhas urnas específicas para o seu posterior traslado.

A documentación a presentar nas nosas oficinas será a seguinte:

Nome, Data e Lugar de falecemento do cadáver ou resto a trasladar.

Documentación da Sepultura de onde saen os restos ou cadáver (deberá ser un titular vivo da sepultura o que autorice a apertura).

Documentación da Sepultura onde se reinhumarán eses restos ou cadáver (deberá ser un titular vivo da sepultura o que autorice a apertura). No caso de proceder á súa incineración esta documentación non será necesaria.

Documento Nacional de Identidade ou outro Documento que verifique a identidade do solicitante, así como a firma deste para a presentaren a documentación necesaria para realizar a exhumación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *