Estamos para ti 24h 365 días al año desde 1974

Trabajamos con todas las compañías de decesos

Search
Últimos Post

Exhumación o Traslado de Restos

En Pompas levamos desde o inicio da empresa ofrecendo o servizo de exhumación, reducción e traslado de cadáveres ou restos cadavéricos facendonos cargo de todas as xestións, trámites e permisos necesarios a través do persoal cualificado da empresa.

O Decreto 151/2014 de Sanidade Mortuoria de Galicia define a Exhumación como a “acción de extraer do seu lugar de inhumación un cadáver, restos humanos ou restos cadavéricos”.

Entenderase por cadáver como “o corpo humano durante os 5 primeiros anos seguintes á morte”, computándose desde a data que figura na inscripción do Rexistro Civil.

Pola contra, os Restos Cadavéricos defíniranse como “o que queda do corpo humano, unha vez transcorridos os 5 anos seguintes á morte”.

O destino do cadáver ou dos restos cadavéricos exhumados, será ben unha reinhumación noutra sepultura ou ben a incineración destes nun crematorio. No caso de cremación, Pompas realiza está función no crematorio municipal de Feáns, para o que non é preciso que ninguén da familia se desprace o crematorio, encargándose Pompas de todos os trámites necesarios.

O exhumar os restos cadavéricos, estes colócanse nunhas urnas específicas para o seu posterior traslado.

A documentación a presentar nas nosas oficinas será a seguinte:

Nome, Data e Lugar de falecemento do cadáver ou resto a trasladar.

Documentación da Sepultura de onde saen os restos ou cadáver (deberá ser un titular vivo da sepultura o que autorice a apertura).

Documentación da Sepultura onde se reinhumarán eses restos ou cadáver (deberá ser un titular vivo da sepultura o que autorice a apertura). No caso de proceder á súa incineración esta documentación non será necesaria.

Documento Nacional de Identidade ou outro Documento que verifique a identidade do solicitante, así como a firma deste para a presentaren a documentación necesaria para realizar a exhumación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *